Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) bespreken ouders en personeel belangrijke zaken die spelen op school en denken mee over het beleid. Elke school heeft de wettelijke plicht een medezeggenschapsraad in te stellen. De MR werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor iedereen beschikbaar is.

Medezeggenschapsraad: rechten, bevoegdheden en plichten in het kort
  • Het bestuur van de school moet de medezeggenschapsraad informeren over de jaarbegroting en het onderwijsbeleid.
  • Onderwijskundige doelstellingen mogen alleen aangepast worden door de school als de medezeggenschapsraad het eens is met de aangepaste doelstellingen
  • Fusieplannen van de school kunnen alleen plaatsvinden als de medezeggenschapsraad ermee instemt.
  • Aanpassen van het schoolreglement kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Voor aanpassingen in het schoolbeleid over het mee laten helpen van ouders op school is instemming van de medezeggenschapraad noodzakelijk.
  • Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht over de hoofdlijnen van de begroting, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw en verbouwing van de school.
Wat u kunt doen als ouder:
  • vraag naar punten van aandacht die u van belang vindt voor de school
  • U kunt adviezen, tips en ideeën geven om het onderwijs op school te verbeteren
  • vragen stellen die te maken hebben met het onderwijsbeleid binnen de school

De werkwijze van de MR
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR vergadert in principe zes maal per jaar. De notulen van de vergaderingen zijn na definitieve vaststelling te vinden op deze site. De leden van de MR zijn altijd aanspreekbaar voor ouders en leerkrachten.

Iets laten bespreken in de MR
Dat kan. Stuur dan een bericht aan het secretariaat van de MR. Als het onderwerp binnen de taken en bevoegdheden van de MR valt, komt uw onderwerp op de agenda van de MR-vergadering.
U kunt een vergadering van de MR bijwonen
U moet zich dan wel van tevoren aanmelden door een bericht te sturen naar het secretariaat van de MR.

Wie zijn wij?

Paul Geels

Functie:
Ouder en voorzitter
 
Sinds het schooljaar 2016-2017 ben ik lid van de MR. Ik heb 2 dochters van respectievelijk  9 en 11 jaar die beide naar de Bijenkorf gaan. In het dagelijks leven werk ik als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis en als adviseur bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Ik heb me destijds aangemeld voor de MR omdat ik het als ouder van belang vind invloed te hebben op de plek waar onze kinderen een groot deel van hun tijd zijn en die ze meehelpt om straks – als ze volwassen zijn – de wijde wereld in te stappen. Daarnaast staat Jenaplan onder andere voor ‘samen doen’ en dan helpt het niet om aan de kant te blijven staan. Na eerst gewoon lid en later secretaris ben ik momenteel de voorzitter van de MR. Alle ouders, verzorgers, voogden roep ik op signalen, zorgen of complimenten over het reilen en zeilen in de school met mij te delen. Spreek me gerust aan als u mij op school ziet.
 

 

Kitty Wilgers

Functie:
Ouder en Mr-lid aandachtsgebied spilcentrum
 
Ik ben Kitty Wilgers, moeder van Wessel (B5 bij meester Thijs) en Abel (M5 bij juf Inge). Ik ben communicatieadviseur en mede-eigenaar van een communicatiebureau.
Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad omdat ik me betrokken voel bij onze school.  Wij hebben voor onze kinderen bewust gekozen voor een Jenaplanschool, waar kinderen met en van elkaar leren in een omgeving waarin school en ouders samenwerken om kinderen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Ik wil als ouder graag een bijdrage leveren aan een moderne Jenaplanschool waar de lat hoog ligt als het gaat om kwaliteit van het onderwijs. En een fijne omgeving waar onze kinderen elke dag onbezorgd kunnen spelen, leren en groeien.
 

 

Silke Verspeek

Functie:
Personeel MB

Mijn naam is Silke Verspeek en ik ben stamgroepleider in de middenbouwl. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik erg enthousiast ben over de koers die we hebben ingezet. Ik wil graag samen met ouders een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling binnen de school.
 

 

Johan Boesten

Functie:
Personeel en Mr-lid aandachtsgebied schoolgebouw
 
Ik ben de trotse vader van twee kanjers van dochters en een super trotse opa. Voorheen was ik werkzaam bij VDL TIM in Hapert en daarvoor was ik medevennoot van een reclameadviesbureau in Eindhoven. Ik ben lid van de MR geworden met als doel mee te kunnen praten en denken over het beleid en structuur op school maar bovenal om ook een thuis te creëren voor de kinderen.

 

Lotte Bokhove

Functie:
Personeel MB
 
Mijn naam is Lotte Bokhove en ik ben stamgroepleider in M4. Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad omdat ik mee wil praten over het beleid en de koers van de Bijenkorf en hier ook mijn ideeën kan delen.

 

Danny Plantaz


 
Functie:
Personeel OB
 
Mijn naam is Danny Plantaz en ik ben stamgroepleider in de onderbouw (O3). Daarnaast heb ik een ambulante taak op onze school, namelijk het VVE-coördinatorschap. Als teamlid ben ik erg enthousiast over de huidige koers van onze school en ga daarom graag het gesprek aan met collega’s, ouders, kinderen etc. over de toekomst van onze school. Ik vind het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen te volgen, mee te denken, e.d. Vandaar mijn keuze om deel te nemen aan de MR. 
 

 
Nasma Azdad
Functie:
Ouder 

Ik ben Nasma Azdad, moeder van Sami (O2), Essia (M3) en Malik (B1). Onze kinderen zitten sinds 2020 op de Bijenkorf waar we heel bewust voor hebben gekozen. Samenwerken en rekening houden met elkaar terwijl ieder kind de mogelijkheid krijgt om individueel te ontwikkelen op eigen tempo en manier, vonden wij terug bij de Bijenkorf. Zelf denk ik dat ouders een grote rol spelen bij de ontwikkeling van hun kind op school. Zelf probeer ik dat onder andere te doen door deel te nemen aan de MR, maar ook om de stem van andere ouders te vertegenwoordigen. Verder probeer ik samen met de andere leden kritisch te zijn zodat het ten gunste van de kwaliteit komt. In het dagelijks leven ben ik behalve moeder en echtgenote van Fouad ook boekhouder/belastingadviseur en eigenaar van een boekhoudkantoor.
 

 

Astrid van de Wiel

Functie:
Ouder
 
Mijn naam is Astrid van de Wiel en moeder van Finn (M3), Isa (B1) en Maud (brugklas). Ik ben getrouwd met Martijn en in het dagelijks leven werkzaam als leerkracht en help ik mee in het bedrijf van mijn man.
Door mijn ervaring als ouder en leerkracht hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de MR. Daarnaast vind ik het leuk en zinvol om op deze manier betrokken te zijn bij de Bijenkorf.
Ik denk graag mee over de ontwikkelingen op school en ben graag betrokken bij wat er op school gebeurt.Mocht je iets te vragen hebben of bespreekbaar willen maken...spreek me gerust aan!
Daarnaast maak ik ook deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de stichting SKPO. Net als in de MR, zitten in de GMR zowel ouders als leerkrachten. In de MR doe ik verslag van wat er in de GMR is besproken.


Notulen MR vergadering 9 mei 2023
Notulen MR vergadering 27 maart 2023
Notulen MR vergadering 16 februari 2023
Notulen MR vergadering 13 december 2022
Notulen MR vergadering 11 oktober 2022
Notulen MR vergadering 28 juni 2022

Wanneer u graag contact heeft met de MR, kan u onderstaand formulier invullen.

 

 

Contactformulier