Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) bespreken ouders en personeel belangrijke zaken die spelen op school en denken mee over het beleid. Elke school heeft de wettelijke plicht een medezeggenschapsraad in te stellen. De MR werkt volgens een vastgesteld reglement, dat voor iedereen beschikbaar is.

Medezeggenschapsraad: rechten, bevoegdheden en plichten in het kort
  • Het bestuur van de school moet de medezeggenschapsraad informeren over de jaarbegroting en het onderwijsbeleid.
  • Onderwijskundige doelstellingen mogen alleen aangepast worden door de school als de medezeggenschapsraad het eens is met de aangepaste doelstellingen
  • Fusieplannen van de school kunnen alleen plaatsvinden als de medezeggenschapsraad ermee instemt.
  • Aanpassen van het schoolreglement kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Voor aanpassingen in het schoolbeleid over het mee laten helpen van ouders op school is instemming van de medezeggenschapraad noodzakelijk.
  • Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht over de hoofdlijnen van de begroting, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw en verbouwing van de school.
Wat u kunt doen als ouder:
  • vraag naar punten van aandacht die u van belang vindt voor de school
  • U kunt adviezen, tips en ideeën geven om het onderwijs op school te verbeteren
  • vragen stellen die te maken hebben met het onderwijsbeleid binnen de school

De werkwijze van de MR
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR vergadert in principe zes maal per jaar. De notulen van de vergaderingen zijn na definitieve vaststelling te vinden op deze site. De leden van de MR zijn altijd aanspreekbaar voor ouders en leerkrachten.

Iets laten bespreken in de MR
Dat kan. Stuur dan een bericht aan het secretariaat van de MR. Als het onderwerp binnen de taken en bevoegdheden van de MR valt, komt uw onderwerp op de agenda van de MR-vergadering.
U kunt een vergadering van de MR bijwonen
U moet zich dan wel van tevoren aanmelden door een bericht te sturen naar het secretariaat van de MR.

Wie zijn wij?

Yanick Dijcks

Functie:
Stamgroepleerkracht cluster 3
 
Mijn naam is Yanick Dijcks en ik ben stamgroepleerkracht van 3.4 en ik ben coördinator van zicht op ontwikkeling van cluster 3. Ik ben lid geworden van de MR, omdat ik heel blij ben met de koers waarop wij als school ons aan het ontwikkelen zijn. Het woord samen vind ik erg belangrijk bij ons op school. Hierbij hoort ook het contact met ouders en te weten komen hoe zij denken over het onderwijs bij ons op school. Daarom vind ik het leuk om het gesprek met ouders aan te gaan en te kijken hoe wij hun ideeën kunnen doorvoeren in ons dagelijks onderwijs op Jenplanbasisschool de Bijenkorf.
 

 

Kitty Wilgers

Functie:
Ouder en Mr-lid aandachtsgebied spilcentrum
 
Ik ben Kitty Wilgers, moeder van Wessel en Abel. Ik ben communicatieadviseur en mede-eigenaar van een communicatiebureau.
Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad omdat ik me betrokken voel bij onze school.  Wij hebben voor onze kinderen bewust gekozen voor een Jenaplanschool, waar kinderen met en van elkaar leren in een omgeving waarin school en ouders samenwerken om kinderen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Ik wil als ouder graag een bijdrage leveren aan een moderne Jenaplanschool waar de lat hoog ligt als het gaat om kwaliteit van het onderwijs. En een fijne omgeving waar onze kinderen elke dag onbezorgd kunnen spelen, leren en groeien.
 

 

Peggy de Jong

Functie:
Stamgroepleerkracht cluster 2


Mijn naam is Peggy de Jong en sinds dit schooljaar (2023/2024) ben ik lid van de MR. 

Ik ben stamgroepleider in cluster 2 (2.1 de Planetenreizigers) en ook coördinator zicht op ontwikkeling van dit cluster. 

Ik ben lid geworden van de MR omdat ik graag samen met ouders een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de school. Ik vind het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen te volgen en denk/praat graag mee over het beleid en structuur op school. Ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de MR. 


 

Noémie Raaijmakers

Functie:
Ouder


Mijn naam is Noémie Raaijmakers, moeder van Noia en Samuel. Ik neem deel aan de MR omdat ik het interessant vind betrokken te zijn bij de gedachten en het beleid dat de school voert. Ik ben blij ben om over sommige onderwerpen mee te mogen denken of vragen te kunnen stellen. Het is immers de plek waar onze kinderen opgroeien en ik vind het super interessant meer inzicht te krijgen hierin! 

Ik hoop dat ouders zich vrij voelen me altijd aan te spreken om iets te vertellen of te vragen als daar behoefte aan is.  

In het dagelijks ben ik eigenaar van een bedrijf dat zich richt op het in beweging brengen van groepen mensen. Mijn werk raakt op een bepaalde manier ook de setting van deze school; we vormen immers ook hier een groep. 

 

Lotte Bokhove

Functie:
Stamgroepleerkracht cluster 2
 
Mijn naam is Lotte Bokhove en ik ben stamgroepleerkracht van de Maanverkenners. Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad omdat ik mee wil praten over het beleid en de koers van de Bijenkorf en hier ook mijn ideeën kan delen.

 

Danny Plantaz


 
Functie:
Stamgroepleerkracht cluster 1 

 

Mijn naam is Danny Plantaz en ik ben stamgroepleerkracht in cluster 1 (stamgroep 1.2). Daarnaast heb ik een aantal andere taken op onze school, zoals het begeleiden van de instroom van nieuwe kinderen op onze school en het zicht houden op de ontwikkeling van kinderen in  cluster 1. 

Als teamlid ben ik enthousiast over de huidige koers van onze school en ga daarom graag het gesprek aan met collega’s, ouders, kinderen etc. over de toekomst van onze school. Ik vind het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen te volgen, mee te denken, e.d. Vandaar mijn keuze om deel te nemen aan de MR.  


 

Nasma Azdad

Functie:
Ouder 

Ik ben Nasma Azdad, moeder van Sami, Essia en Malik. Onze kinderen zitten sinds 2020 op de Bijenkorf waar we heel bewust voor hebben gekozen. Samenwerken en rekening houden met elkaar terwijl ieder kind de mogelijkheid krijgt om individueel te ontwikkelen op eigen tempo en manier, vonden wij terug bij de Bijenkorf. Zelf denk ik dat ouders een grote rol spelen bij de ontwikkeling van hun kind op school. Zelf probeer ik dat onder andere te doen door deel te nemen aan de MR, maar ook om de stem van andere ouders te vertegenwoordigen. Verder probeer ik samen met de andere leden kritisch te zijn zodat het ten gunste van de kwaliteit komt. In het dagelijks leven ben ik behalve moeder en echtgenote van Fouad ook boekhouder/belastingadviseur en eigenaar van een boekhoudkantoor.
 

 

Astrid van de Wiel

Functie:
Ouder
 

Mijn naam is Astrid van de Wiel en moeder van Maud, Isa en Finn. De oudste 2 zitten ondertussen al op het voortgezet onderwijs. Finn zit in de bovenbouw (4.4). Ik ben getrouwd met Martijn en in het dagelijks leven werkzaam als leerkracht en help ik mee in het bedrijf van mijn man. 

Door mijn ervaring als ouder en leerkracht hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de MR. Daarnaast vind ik het leuk en zinvol om op deze manier betrokken te zijn bij de Bijenkorf. 

Ik denk graag mee over de ontwikkelingen op school en ben graag betrokken bij wat er op school gebeurt.Mocht je iets te vragen hebben of bespreekbaar willen maken...spreek me gerust aan! 

Daarnaast maak ik ook deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de stichting SKPO. Net als in de MR, zitten in de GMR zowel ouders als leerkrachten. In de MR doe ik verslag van wat er in de GMR is besproken. 


Notulen MR vergadering 9 mei 2023
Notulen MR vergadering 27 maart 2023
Notulen MR vergadering 16 februari 2023
Notulen MR vergadering 13 december 2022
Notulen MR vergadering 11 oktober 2022
Notulen MR vergadering 28 juni 2022

Wanneer u graag contact heeft met de MR, kan u onderstaand formulier invullen.

 

 

Contactformulier

Cookie instellingen