SPIL

We maken deel uit van SPIL Dommelbeemd. SPIL staat voor SPelen, Integreren en Leren.  
Samen met kinderopvang Korein vormen wij het SPIL-centrum Dommelbeemd. Veel kinderen worden voor en/of na school door onze collega’s van de kinderopvang opgevangen. Ook dan wordt er gespeeld en geleerd, door en met elkaar.   
 

Daarnaast verzorgt de kinderopvang het peuterwerk. Peuters van 2 en 3 jaar oud komen een dagdeel spelen en leren.  

De afstemming en samenwerking tussen school en de kinderopvang is van belang om samen één leefwerkgemeenschap te zijn voor kinderen en ouders. Deze verbinding wordt actief gemaakt en steeds verder vormgegeven vanuit de Jenaplanvisie. Dit versterkt de onderlinge saamhorigheid en samenwerking. Van zowel onze jonge kinderen, peuters en kleuters, en de professionals van de school en de kinderopvang. 
 

Naast Korein zijn er meerdere aanbieders van buitenschoolse opvang die kinderen brengen en halen op de Bijenkorf. Waar nodig wordt er ook met deze kinderopvang aanbieders afgestemd door de school.  
 

Samenwerking met externe instanties binnen het SPIL-centrum 

De pedagogisch medewerker van de kinderopvang of de stamgroepleider van school kan de verbinding leggen met een externe professional wanneer dit nodig is voor de ondersteuning van een kind en het gezin. Binnen het SPILcentrum werken we regelmatig samen met verschillende professionals zoals de GGD en Wij Eindhoven.  
 

GGD 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.   

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering.   

Zit je kind in groep 2 of 7? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van je kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je die stellen.  

Even praten….  
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kun je altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige van JGZ biedt vaak nieuwe inzichten en helpt je verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.  

Extra informatie Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl. De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
  

Wij Eindhoven 
Vanuit Wij Eindhoven werken we samen met Margret Weekers. Margret is generalist bij Wij Eindhoeven en is elke dinsdagochtend van 8.00u tot 9.00u aanwezig op school. Je kan haar dan ook zelf aanspreken met vragen over de opvoeding of andere vragen betreffende jeugdzorg. 
 

 

Cookie instellingen