Veilig parkeren!

Het is goed om te zien dat veel kinderen te voet of met de fiets naar school komen. We begrijpen ook dat dit soms met de auto gebeurt. Om dit veilig te doen willen we ieder verzoeken om alleen te parkeren en stil te staan met de auto op de daarvoor bestemde plekken. Dit zijn meestal niet de dichtstbijzijnde plekken, echter wel de veiligste. Door te parkeren of stil te staan op de weg, ontstaat er opstopping en is er minder overzicht waardoor het ook minder veilig is.  

Signalen hierover zijn besproken met de wijkagent en er zal iemand af en toe komen toezien op naleving van verkeer/parkeerregels rondom de school.