Groeigesprekken

Groeigesprekken 

 

Voor ons als school is de verbinding in de driehoek leerkracht – ouder/verzorger(s) - kind het uitgangspunt van samenwerken rondom leren en ontwikkeling.  

 

Voor een kind is het hierbij van groot belang te weten dat de volwassenen die hem/haar ondersteunen elkaar kennen, elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken in het ondersteunen van leren en groei.  

 

Een aantal jaren geleden zijn we daarom gestart met een overgang van rapportage naar groeidocumenten. En van rapportgesprekken met ouders over het kind naar groeigesprekken met kind, ouders en leerkracht. 

 

De komende weken worden er wederom groeigesprekken gevoerd waarin we deze samenwerking vormgeven. Het groeigesprek vindt plaats met uw kind, u als ouders/verzorgers en de stamgroepleerkracht. Daarom worden deze ook overdag gepland. Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen en ingeschreven voor een gesprek. 

 

Het doel van het gesprek is dat zowel uw kind, u als ouders/verzorgers en de stamgroepleerkracht samen zicht op de ontwikkeling van uw kind krijgen en houden. Belangrijk is dat kinderen voelen dat ze zelf regie en invloed hebben op de eigen ontwikkeling. Dat ze nadenken over waarin en hoe ze groeien. Dat kan te maken hebben met karaktereigenschappen, gedrag, wijze van leren en het leren van rekenen, lezen en taal.  

 

Het leren nadenken van kinderen over de eigen groei wordt o.a. geoefend met behulp van groeidocumenten. Deze groeidocumenten worden van tevoren op school ingevuld/voorbereid door kinderen en/of tijdens een groeigesprek. In de komende groeigesprekken is er ook door de leerkracht een document toegevoegd n.a.v. de toetsen die in clusters 2, 3 en 4 zijn afgenomen in januari/februari 2024. 

 

Naast ingevulde groeidocumenten is ook datgene waar een kind trots op is een mooi startpunt voor een groeigesprek. Het geeft inzicht in de ontwikkeling en motivatie om te groeien, te leren.  

 

Tijdens een groeigesprek kan er ook samen nagedacht worden over wat er nodig is voor uw kind om verder te groeien en leren. Uw kind, u als ouders/verzorgers en de stamgroepleerkracht zijn dan meteen afgestemd op elkaar.  

 

Tijdens het groeigesprek worden de groeidocumenten in de groeimap gedaan en mag deze mee naar huis genomen worden. Het is zeer waardevol om er thuis nog verder over door te praten en uw kind te ondersteunen in de ontwikkelpunten. We vragen u de groeimap daarna weer mee terug naar school te geven. Dan kunnen kinderen er nieuwe dingen in stoppen waar ze trots op zijn.  

 

Veel plezier bij de gesprekken! 

Cookie instellingen