Thuisgebruik schooltablet

Afspraken betreffende het thuisgebruik van schooltablet 

 


Inleiding:
In het onderwijs op Jenaplanbasisschool de Bijenkorf wordt gebruik gemaakt van digitale middelen en digitale programma’s. Zo heeft elke leerling in de midden- en bovenbouw een eigen Office-365 account en wordt MS Teams actief ingezet. Het is de digitale werkomgeving van de stamgroep. Elke leerling in de midden- en bovenbouw krijgt dan ook een iPad om mee te werken en in te kunnen loggen op digitale oefenprogramma’s en de digitale werkomgeving in MS Teams.  
 
Wanneer kinderen vanuit huis werken aan schoolwerk, kunnen zij via een eigen pc, laptop of tablet inloggen. Wanneer er thuis geen device beschikbaar is, is het geen probleem wanneer kinderen de school-iPad meenemen naar huis. We hebben daarvoor een aantal afspraken op een rij gezet in dit document. U kunt vervolgens een aanvraag voor thuisgebruik doen en deze afspraken voor akkoord ondertekenen. Het ondertekenen kunt u doen via het formulier ‘gebruikersovereenkomst ‘, onder de button ‘Formulieren’ in de schoolapp. 

  

Afspraken thuisgebruik van schooltablet: 

 • Het type tablet; iPad is door school vastgesteld en aangeschaft. 

 • De iPad (met oplader, kabel en beschermhoes) is eigendom van school en wordt in bruikleen gegeven aan leerling/ouder in de midden- of bovenbouw. 

 • Ouder zal de iPad niet door anderen dan eigen kind laten gebruiken. 

 • Leerling gebruikt de iPad voor schoolwerk en schoolactiviteiten. 

 • Het downloaden van onrechtmatige software e.d. is niet toegestaan. 
  Alleen school heeft het recht van toegang tot instellingen en applicaties en kan op ieder moment alle data wissen van de iPad in geval van verlies, diefstal en het bereiken van de maximale login pogingen. 

 • Synchroniseren is alleen toegestaan op school, niet op privé computers of systemen. 

 • Leerling/ouder dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de iPad. 
   

Bij schade of verlies: 

 • Bij alle spullen is er een risico dat iets beschadigd raakt of kapotgaat, meestal per ongeluk. Dat kan thuis gebeuren, onderweg of ergens anders, bv. op school. Met eigen spullen of spullen van een ander.  
  In algemeenheid geldt dat wanneer er schade is aangericht, de verantwoordelijkheid primair bij degene ligt die de schade toegebracht heeft, en in het geval van kinderen dus bij de ouders als wettelijke vertegenwoordigers, gelegd wordt. Dit is wettelijk zo geregeld.  

 • In geval van verlies of schade aan de iPad dient u dit in te dienen bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer de verzekering specifieke vragen heeft, kunt u zelf of de verzekering, contact opnemen met school.  
   

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de afspraken betreffende thuisgebruik van een schooltablet, laat het ons horen