Dagritme op de Bijenkorf

8.20u De schooldeuren gaan open.  
Er is een inlooptijd van 10 minuten waarbij we ook u, ouders/verzorgers, uitnodigen om mee de school in te lopen naar het stamgroeplokaal van uw kind. We hechten hier waarde aan omdat er allerlei korte ontmoetingen plaats vinden en u de plek ziet/ervaart waar uw kind de hele dag speelt, werkt en leert. Wanneer u iets te bespreken heeft met de stamgroepleerkracht, vragen we u om daarvoor een afspraak te maken na schooltijd. De stamgroepleerkracht is in de ochtend beschikbaar voor iedereen om welkom te heten.  

 

8.30u De stamgroepen gaan starten met de lessen.  

 

10u-10.15u Eerste buitenspeelpauze voor MB en BB kinderen.  
De stamgroepleerkrachten van de OB plannen zelf de eerste buitenspeeltijd in de OB kinderen.  

 

Van 11.45u tot 12.15u & van 12.15u tot 12.45u is het tweede buitenspeelpauze (voor of na de lunch)  
In beide pauzes zijn kinderen uit OB, MB en BB groepen ingedeeld.

 

14.45u Einde schooldag (behalve op woensdag om 12.00u)
Alle kinderen komen zelf naar buiten. De ouders/verzorgers die kinderen komen ophalen wachten buiten rondom de school/poort. De kinderen van de OB komen met de stamgroepleerkracht naar de bekende verzamelplek. We vragen die ouders daar te wachten.


Uiteraard zijn alle ouders/verzorgers welkom om 14.50u naar binnen te komen op verzoek van het kind, de stamgroepleerkracht en/of op eigen intiatief.