All Sports

Er is een gratis aanbod ontwikkeld van naschoolse sportactiviteiten in de gymzaal van de Bijenkorf voor alle kinderen uit de wijk. Dit wordt verzorgd door ‘All Sports’ in samenwerking met de gymdocenten van de verschillende scholen. Echter door de huidige Covid-19 maatregelen is het niet mogelijk om dit nu als wijkactiviteit te starten 
 

Voor de bovenbouwkinderen van de Bijenkorf wordt dit wel al mogelijk vanaf woensdag 25 november. In de organisatie hiervan zijn de maatregelen betreffende Covid-19 meegenomen. Dat betekent dat er geen ouders mee de gymzaal in mogen en er extra hygiene maatregelen worden getroffen. 
 

Kinderen uit de bovenbouw mogen op woensdagmiddag van 13.30u tot 14.30u naar de gymzaal komen en meedoen met een sportactiviteit. Aan het begin van de week horen kinderen welke sport er gepland is en kunnen zich op school daarvoor aanmelden (max. 30 kinderen).  
 

Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de sportregiseur Sanne van Mierlo (s.van.mierlo@eindhoven.nl) of bij onze gymdocent Daan Philipsen (d.philipsen@skpo.nl