Vakantierooster schooljaar 2022-2023


Tijdens de laatste MR vergadering is de onderwijsurenverantwoording voor 2022-2023 aan de orde geweest en zijn de extra vrije dagen voor kinderen i.v.m. studiedag van het team vastgesteld.  

 

Overzicht:
 
Vakantiedagen 2022-2023 

 • Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

 • Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

 • Voorjaars/carnavalsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023

 • 2e Paasdag maandag 10 april 2023 

 • Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

 • Hemelvaartsdag donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart) 

 • 2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023

 • Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 

Extra vrije dagen voor kinderen 2022-2023 

 • Woensdag 5 oktober 2022

 • Maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november 2022 (dit is aansluitend aan de herfstvakantie) 

 • Vrijdag 27 januari en maandag 30 januari 2023

 • Vrijdag 23 juni en maandag 26 juni 2023 

 

Extra vrije middagen (school om 12 uur uit) voor kinderen 2022-2023 

 • Vrijdag 23 december 2022 (voorafgaand aan de kerstvakantie)  

 • Vrijdag 17 februari 2023(voorafgaand aan de voorjaars/carnavalsvakantie) 

 • Vrijdag 14 juli 2023(voorafgaand aan de zomervakantie)