Naschoolse Sportactiviteit voor de Middenbouw

De gemeente Eindhoven erkent het belang van sport & beweging. Zij stimuleren en faciliteren daar allerlei initiatieven in. Zo wordt het ook mogelijk om kinderen in de middenbouw van de Bijenkorf extra sport&spel activiteiten aan te bieden.

Voor de zomervakantie zijn we op de Bijenkorf al begonnen met het aanbieden van naschoolse sport. Dit is zo goed bevallen bij de leerlingen dat we het dit schooljaar gaan voortzetten. De naschoolse sport is alleen bedoeld voor de middenbouw klassen.

De naschoolse sport zal gehouden worden op dinsdagmiddag van 15:00 tot 15:45. 

De leerlingen kunnen zich elke week aanmelden voor de naschoolse sport via email: d.philipsen@skpo.nl. Vanwege het grote animo en de beperkte beschikbare plekken kunt u uw zoon of dochter inschrijven per week. Dus als een leerling voor een week staat ingeschreven is hij/zij niet ingeschreven voor een hele periode. Indien u een mail/aanmelding stuurt ontvangt u een bevestiging ofdat uw kind staat ingeschreven voor de desbetreffende week. Mocht die week al vol zitten wordt hij/zij ingeschreven voor de week erna.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u bij Daan terecht.